Tilbake
Skriv ut

Gamle Eidsfos (høst 2019)

Den tidlige industrialiseringen av Norge med opprettelse av jernverk på Eidsfoss. Dansketiden. Kildebruk i historiefortellingen. Vi personifiserer historien ved å bli kjent med Elise Kristensen i Bråtagata, frk. Malmberg i Skolestua og formeren på Verket.

Opplegget er tredelt og varer i 4 timer

KORT BESKRIVELSE AV OPPLEGGET:

Del 1: Kulturløype med Frøken Malmberg - i terrenget fra Verket, opp til Hauane med Skolestua, via Hovedgården og Haven. Spor vi kan se og tolke. Kildebruk, hvilke kilder finnes?

Del 2: Enken Elise Kristensen i Bråtagata. Bli kjent med og delta i hennes hverdag.

Del 3: Hos formeren på Verket. Sandstøpingsverksted – Vi jobber slik som formeren jobbet for 300 år siden.

Forankring i Kunnskapsløftet: DKS-opplegget har relevans for en rekke fagområder. Vi framhever imidlertid spesielt samfunnsfag med vekt på historie og naturfag.

Praktiske opplysninger:

Ha på godt med klær. Vi er mye ute og i kalde lokaler.

Ta med matpakke.

Skolene bestiller selv buss og og betaler halvparten av skyssutgiftene.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Re kommune
  • Kunstnere/grupper: Nord-Jarlsberg museene
  • Idé/opplegg: DAGSGANG:Oppmøte kl. 09.30 på P-plassen ved Eidsfoss verk med orientering og praktiske opplysninger. 
    Elevene deles i tre grupper og opplegget rullerer med ca. 60. minutters mellomrom. Nærmere beskjed gis ved oppmøte. Alle elevene vil få oppleve det samme.Vi spiser lunsj etter gruppe to.Dagen avsluttes kl. 13.30.

Om kunstner / utøver / gruppe

DKS-opplegg for 7.trinn på Jernverket Eidsfoss - en avdeling i Vestfoldmuseene

Jernverket Eidsfoss har sin aktivitet på Eidsfoss, verdens minste by! Eidsfoss fremstår i dag som et tilnærmet komplett kulturmiljø med opphav i jernverksdriften. Både stedet som helhet og mange av de enkelte kulturminnene er svært autentiske. Det er generelt foretatt svært få endringer og inngrep som kan redusere verneverdiene. Eidsfoss er ut fra dette kanskje Vestfolds mest verdifulle industrimiljø.