Tilbake
Riksarkivet
Royal Air Force
Skriv ut

BOMBINGEN av Vallø

I fem år, fra 1940-1945, kom og gikk tyske tankskip og krigsskip til oljeraffineriet på Vallø. Tyske ubåter fylte drivstoff for å kunne fortsette sine angrep på handelsfartøyer i Nordsjøen, men ingen allierte fly kom for å stoppe dette.

Først da raffineriet var nærmest tomt for olje og det bare var 13 dager igjen til fredsslutningen, kom det plutselig 119 allierte fly; 107 firemotors Lancaster bombefly og 12 mindre tomotors Mosquitos og la Vallø og deler av Bogen i grus.

53 sivile ble drept sammen med et usikkert antall tyske soldater og russiske krigsfanger. Av de sivile som ble drept var 10 av dem barn i alderen 6 til 13 år

Produksjonen vil gi elevene kunnskap om sin egen lokalhistorie, formidlet av eldre som opplevet bombingen på Vallø. Vi mener det er viktig at lærerne gir elevene noe forkunnskap om emnet. Dette kan de finne på Vallø & omegn historielags hjemmeside: www.vallohistorie.no

Innhold: 

  • Kort presentasjon av museet
  • Opptakten til bombingen og selve bombingen
  • Film om bombingen av Vallø med intervjuer av overlevende og bilder av tragediens omfang
  • Avslutning ved minnesmerket på kirkebakken

Elevene sykler til Vallø & omegn Historielags museum. Adresse: Carl 15. gate 19, 3150 Tolvsrød. Museet ligger midt på Vallø like før innkjøringen til Vallø Næringspark.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tønsberg kommune
  • Kunstnere/grupper: Vallø & omegn Historielag
  • I samarbeid med: Tønsberg kommune
  • Idé/opplegg: Vallø & omegn Historielag. 

Om kunstner / utøver / gruppe

Vallø & omegn Historielag. Hjemmeside: http://www.vallohistorie.no/