Tilbake
Kirvil Håberg Allum
Kirvil Håberg Allum
Kirvil Håberg Allum
Maria Ryan
Maria Ryan
Maria Ryan
Maria Ryan
Maria Ryan
Kirvil Håberg Allum
Kirvil Håberg Allum
Skriv ut

Pilegrimsvandring - Barbeint med Frans i skogen

Barbeint med Frans i skogen

Hvem er det som rusler langs veien? En fillefrans? Og hvem er DU som går? 

Vi tar deg med på en tur der du vil møter tøffe utfordringer. Det vil bli prøvelser som bygger muskler i både hjertet, hodet og kropp. På veien kommer vi til å møte noen enorme skapninger. Men disse kjempene er beskjedne og snakker lite. 
Ha med en spikkekniv, hvis du eier en og hold deg våken. Du skal forske, lytte og utfordres.

Til vi møtes skal dere kan tygge på følgende gåter:

1. Den som lager den selger den. Den som kjøper den bruker den ikke og den som bruker den vet ikke at den gjør det. Hva er det?

2. Det står et tre aleine med tolv forgylte greiner. Fire reir i hver grein, Seks egg i hvert reir og det sjuende er forgylt. Hva er det?

3. Hva er en død ting på en levende ting, på en død ting på en levende ting, på en død ting på en levende ting? 

Klarer dere å løse dem? Vi gleder oss til å høre svarene!

Vi ses!

Lærerveiledning

Hei!
Vi gleder oss til en fin dag med dere ute i naturen spekket av fortellerkunst på vandringen, forskning på botanikk, historier fra middelalderen og Frans av Asissi. Men først litt…

Praktisk info:

  • Passende klær for dagen. Vi er ute uansett vær!
  • Stor matpakke og godt med drikke
  • Spikkekniv for de som har det.
  • Vi blir nødt til å vandre noe av turen langs veien og for å varsle biltrafikk har vi med oss et flagg foran og et bak. Vi går foran og trenger støtte fra andre voksne bak.
  • Oppmøte med sykkel ved Slagen kirke kl. 9:00 (kirken som ligger ovenfor ved Oseberghaugen).
     

Pedagogisk, faglig og kunstnerisk bakgrunn for prosjektet
Muntlig kompetanse er en av de 5 basisferdighetene i lærerplanen. Vi bruker muntlige ferdigheter som et estetisk virkemiddel i programmet. Fortellerkunsten er et medium som har blitt brukt i årtusener og som har en evne til å nå oss mennesker på flere plan enn det intellektuelle. 

Elevene vil bli kjent med en av kristendommens mest fredfylte og visjonære skikkelser; Frans av Assisi (se kompetansemål i lærerplanen under religion, livssyn og etikk). Som en av verdens tidligste miljøforkjempere sa Frans: “Fattig er den som synes han har for lite”.  800 år etter er dette er kanskje mer aktuelt enn noensinne. Vi ønsker å inspirere elevene til å oppleve at man trenger ikke å reise langt for å få fine naturopplevelser og en fornemmelse av skogens fantastiske mangfold.

En professor i klimastudier fra USA, har gjort en undersøkelse der det kommer fram at ungdommer kan gjenkjenne mer enn 1000 logoer, men kjenner til mindre enn 10 biologiske arter i sitt eget nærmiljø. Hvordan står det egentlig til med våre ungdommer i Tønsberg?

Vi tror at hvis barna skal vokse opp med et ønske om å ta vare på naturen må de lære å kjenne den. De må vite at skog ikke bare er trær.

Skog er ulike trær.
Skog er mose, hvitveis og lukten av jord.  
Skog er fuglesang, sus fra trærne og stillhet.
Skog er skumring, solstråler mellom løv og måneskinn.

Med ulike opplevelser og erfaringer vil barna få en mulighet til å bli glad i naturen og kanskje vil vokse frem et ønske om å bevare den. 

Naturen var Frans sin inspirasjon og hans hjem. Dette er et tverrfaglig prosjekt i krysning av naturfag og fortellerkunst. Gjennom dagen vil vi gå sammen og underveis blir det fortelling, utfordringer og feltarbeid/botanikk.

Elevene skal få være forskerspirer (se kompetansemål i lærerplanen naturfag). De vil observere og kartlegge arter i ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene. De lærer om frø og vekst, og om hvordan disse skogsarter har vært brukt tradisjonelt. Samtidig vil de være i fysisk aktivitet og bli ført gjennom dagen der de vil oppleve naturen ved å ta i bruk sansene.

Vi ønsker å lære og inspirere barna til å ta vare på og skape et bærekraftig samfunn. Ikke gjennom å heve pekefinger og moralisere, men gjennom å begeistremotivere og filosofere. Alt pakket inn i en kunstnerisk, estetisk og dramaturgisk ramme. En gavepakke med andre ord!

Prosjektet er et samarbeid mellom Fortellerhuset, DKS Tønsberg og er støttet av Tunsberg bisperåd.

Vi gleder oss til å møte dere!  

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Tønsberg kommune
  • Kunstnere/grupper: Charlotte Øster / Georgiana Keable

Om kunstner / utøver / gruppe