Tilbake
Skriv ut

Arkitektur/verksted og omvisning/Haugar kunstmuseum (vår 2020)

Tønsberg - en by i endring består av en byvandring etterfulgt av et arkitekturverksted på Haugar Vestfold Kunstmuseum.

BYVANDRING________________________________________________________________

Bygningers form og farge henger sammen med den tid de er skapt i og hvilke funksjoner de har. Med utsyn fra kanalen får elevene et innblikk i hvordan byen har endret seg fra middelalderen og frem til i dag. Målsetningen er å gi elevene økt innsikt og bevissthet rundt følgende temaer:

Lokalhistorie, arkitektur og byens identitet

Moderne arkitektur. Materialer, form og funksjon

Rommets betydning, bakgårder, torg og grønne lunger

Bygningsvern, rivning eller gjenbruk? Eksempler på gjenbruk av historisk arkitektur.

Ulike arkitektoniske stilarter og hvordan de gjenspeiles i Tønsbergs arkitektur


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Re kommune
  • Kunstnere/grupper: Haugar Kunstmuseum
  • I samarbeid med: Revetal ungdomsskole/kulturtjenesten i samarbeid med Vestfoldmuseene IKS.
  • Idé/opplegg: Tverrfaglig opplegg mellom matte, samfunnsfag og kunst og håndverkseksjonen for 8.trinn.
    Prosjektarbeidet ender i presentasjon og utstillingMatte: elevene lærer målestokk ved plantagninger og fasadetegninger.Samfunnsfag: elevene jobber med arkitekturhistorie.Kunst og håndverk: elevene lærer perspektiv, plan- og fasadetegning, møblering og generellt om farger, former og ulike stiler.Arkitekturtur: Elevene deltar på arkitekturvandring i Tønsberg med formidlere fra Haugar Kunstmuseum. Etter vandringen er det satt av tid til verksted på Haugar.