Tilbake
Vestfoldmuseene
Vestfoldmuseene
Jonas Nord Gusland
Jon A. Bjerva
Wencke Heine
Skriv ut

Vikinggården på Borre

En dag på Midgard vikingsenter er en opplevelsesrik dag. På det aristokratiske maktsenteret Borre vil elever og lærere oppleve livet på jernaldergården gjennom håndverk, byggeskikker, arkeologiske metoder og rollespill.

Dagen starter med en felles velkomst utenfor senteret. Alle klassene er innom de fire postene som er fordelt på Gildehallen og vikinglekeplassen. I løpet av lunsjen bytter klassene steder. På forhånd må klassen være delt inn i to hovedgrupper, samt seks undergrupper (sistnevnte kun til arkeologi-posten). Ankomst på Midgard må være senest kl. 09.15. Avreise fra Midgard skjer tidligst kl 13.10. 
​​​​​​​

Lærerveiledning

Informasjon om dagen på Midgard

I dette DKS-tilbudet får elevene lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena, nemlig det aristokratiske maktsenteret Borre. Snorre omtaler Borre som et mektig kongesete. Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, med fokus på livet på jernaldergården, byggeskikk, håndverk, makt og politikk. I tillegg skal de bli kjent med arkeologiske metoder.

Hver klasse utgjør en gruppe og alle gruppene er innom de fire postene/aktivitetene. Gruppene får beskjed om rekkefølgen på aktivitetene ved ankomsten til Midgard. Lærerne har ansvar for å føre gruppene fra post til post. For at elevene skal få størst mulig utbytte av dagen, er vi avhengig av at lærere og assistenter som følger klassen utfører enkle organisatoriske oppgaver. Disse oppgavene vil bli beskrevet for lærerne på de enkelte postene.

Kort beskrivelse av postene

Post 1 Arkeologiske metoder

Posten handler om arkeologiske metoder. Hvordan jobber en arkeolog og hvordan vet vi det vi vet om vikingtiden? Elevene får prøve å sålde jord fra et utgravningssted og lære mer om arkeologiske funn.

Post 2 Livet på jernaldergården

Posten handler om hvordan livet var på en storgård med fokus på noen viktige håndverk. Uten smeden stoppet gårdsdriften opp. Vikingene likte godt å pynte både seg selv, skip og bygninger. I vikingtiden ble slindring brukt for å flette tau til seil på vikingskipene eller pynte-/ slitebånd på klærne. Skipene var helt sentrale i handelen med varer som ble omsatt i enkelte viktige handelshavner i Norden. Elevene skal smi minisverd og slindre vennskapsbånd.

Post 3 Byggeskikk

​​​​​​​
Posten handler om yngre jernalders byggeskikk. Storfamilien bodde sammen i langhus, og eliten viste sin frem sin status med fester i det store hallene. Opptil 63 meter lange haller er funnet her på Borre. Elevene skal sammen sette opp modeller av et grindbygg. De blir kjent med en konstruksjonsmåte som både ble brukt i langhusene og i mindre bygninger.

Post 4 Rollespill om allianser, makt og politikk

Posten handler om makt og politikk i det aristokratiske sjiktet i vikingsamfunnet på Borre. Elevene deltar i et rollespill. Krever ikke forarbeid på skolene.

Relevante læreplanmål etter 7. trinn

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter og regning i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom aktivitetene.

Historie (samfunnsfag)

  • fortelje om hovudtrekk ved samfunnsutviklinga i Noreg frå vikingtida til slutten av dansketida og gjere nærare greie for eit sentralt tema i denne perioden

Muntlig kommunikasjon (norsk)

  • opptre i ulike roller gjennom drama-aktiviteter, opplesing og presentasjon

Design (kunst og håndverk)

  • lage enkle bruksformer i ulike materialer og kunne gjøre rede for sammenheng mellom idé, valg av materialer, håndverksteknikker, form, farge og funksjon

Evaluering av opplegget

Alle lærere og et utvalg av elever evaluerer gjennom bruk av enkle skjema som fylles ut på stedet.

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Produsent: Midgard vikingssenter, Vestfoldmuseene
  • I samarbeid med: Midgard vikingsenter, Vestfoldmuseene
  • Idé/opplegg: Midgard vikingsenter, Vestfoldmuseene.